TERRA

Terra InfoPaper

TERRA InfoPaperКакво още да знаем за CANNA TERRA? На тази информационна страница се обяснява всичко, което искате да знаете за отглеждането на растения в почвена смес. По правило отглеждането на растения в почвена смес е най-лесният начин.

Почвени смеси – обща информация

Почвени смеси – обща информация

Не всички почвени смеси са подходящи за отглеждане на култури с кратък жизнен цикъл. Трите най-важни фактора, които трябва да се вземат под внимание, са структура, предварително торене и pH на почвените смеси. Доброто предварително торене и pH са от изключително значение за получаване на успешна реколта. Почвената смес, минералната вата и кокосът са трите най-важни хранителни среди за бързорастящите растения. Голямото предимство на почвената смес е в това, че тя е хранителна среда, с която се работи лесно.

Съдържание на почвата за саксийни растения

Съдържание на почвата за саксийни растения

Структурата на почвената смес е определящ фактор за това колко вода и въздух се дава на корените. Въздухът е важен за снабдяването на корените с кислород, както и за микроорганизмите в кореновата среда.

Различните видове повърхностен торф

Различните видове повърхностен торф

Предлагат се много и различни видове и качества на повърхностния торф. Характеристиките на торфа зависят, наред с другото, от това на каква дълбочина е извлечен, от метода на извличане и от климатичните условия, типични за региона, богат на торф. Разглеждайки торфения профил от горе надолу, ще открием следните видове:

Хранителни вещества и почвени смеси CANNA TERRA

Хранителни вещества и почвени смеси CANNA TERRA

От пускането си на пазара Terra Vega и Terra Flores се превърнаха в най-използваните хранителни вещества в световен мащаб за култивиране на растения с кратък жизнен цикъл и бързорастящи растения в почвени смеси.

Използване на почвени смеси

Използване на почвени смеси

В естествения си вид торфът е киселинен (pH 3,5 – 4,5), така че трябва да се добави калциев хидроксид, за да се повиши pH. В готов вид почвата за саксийни растения винаги съдържа калциев хидроксид. Количеството калциев хидроксид, което трябва да се добави, зависи от състава на торфа. Например, за да се повиши pH, торфът за градински растения се нуждае от повече калциев хидроксид, отколкото торфения свеж опад.