General banner

CANNA – ЧЗД

Въпроси от общ характер

1. Кой е най-добрият и най-лесен метод на отглеждане на растения за начинаещи?

Най-лесният метод на отглеждане на растения за неопитни производители е продуктовата линия CANNA TERRA. Отглеждането в почвена смес (TERRA) е по-лесно от отглеждането в други субстрати, защото не се изисква голяма прецизност, за да получите чудесни добиви.

2. Какво е “субстрат”?

“Субстрат” е средата, в която израстват корените на растенията и която позволява на растението да стои изправено.

3. Защо трябва да използвам различни торове през периодите на растеж и периода на цъфтеж?

а) Растенията се нуждаят от различно количество хранителни елементи през различните стадии от развитието си.

б) Когато започнат да цъфтят, растенията повишават киселинността на средата около кореновата си система. Това означава, че средата около кореновата система се нуждае от различни елементи.

4. Как да разбера кога да започна да давам на растенията си торове, стимулиращи цъфтежа?

Още щом като забележите първите признаци за поява на цветове.

5. Какво означава “А & B"?

A & B са хранителните вещества, нужни на вашите растения. Те са разделени в бутилка Аи бутилка В, за да може разтворите в тях да са максимално концентрирани. Винаги използвайте равни количества от А и В.

6. Защо А & В не се предлагат в 1 бутилка?

Ако А & В са поставени заедно в една бутилка, ще бъде необходим много по-голям обем, за да се разтворят хранителните вещества. Никога не смесвайте концентрираните А и В, тъй като ще се образуват неразтворими соли (калциев сулфат).

7. Коя е най-голямата разлика между химичните хранителни вещества и биологичните ОРГАНИЧНИ хранителни вещества?

Най-голямата разлика се състои в техния произход и поради тази причина органичните хранителни вещества могат да се използват за органично отглеждане на растения.

  • Биологичните (органичните) хранителни вещества се освобождават бавно.
  • Минерални торове са усвоими от момента на подаване.

8. Какъв е срокът на съхранение на продуктите на CANNA?

Повечето продукти на CANNA имат двугодишен срок на съхранение, но има някои изключения. По-долу ще видите списък на цялата гама продукти с техния срок на съхранение.

ПродуктСрок на съхранение в годиниПродуктСрок на съхранение в години
Aqua Flores A 2 Magnesium 2
Aqua Flores B 2 Nitrogen 2
Aqua Vega A 2 Phosphor 2
Aqua Vega B 2 Potassium 1
BIOCANNA Bio Flores 2 pH- GROW 5
BIOCANNA RHIZOTONIC 1 pH- BLOOM 5
BIOCANNA Bio Vega 2 Органична киселина 1
BIOCANNA BOOST 2 pH Plus Pro 5
Canna Flush 1 CANNA PK 13/14 2
Canna Start 2 CANNA RHIZOTONIC 1
CANNABOOST Accelerator 2 Hydro Flores A твърда вода 2
CANNAZYM 2 Hydro Flores A мека вода 2
Coco A 2 Hydro Flores B твърда вода 2
Coco B 2 Hydro Flores B мека вода 2
COGR Buffer Agent 2 Hydro Vega A твърда вода 2
COGR Flores A 2 Hydro Vega A мека вода 2
COGR Flores B 2 Hydro Vega B твърда вода 2
COGR Vega A 2 HydroVega B мека вода 2
COGR Vega B 2 Terra Flores 2
Calcium 2 Terra Vega 2
Iron 1 Tracemix 2

9. Искам да пробвам продуктите на CANNA. Може ли да ми изпратите няколко мостри?

Не разполагаме с мостри на продуктите си. Най-малкият размер бутилки, които предлагаме, е 0,25 литра. Не извършваме доставки до частни лица. Моля свържете се с някой от нашите търговци.

PH и EC

10. Колко важно е да се измерва pH?

pH оказва голямо влияние върху наличието на различните хранителни елементи. Поради това внимавайте стойностите на рН да са винаги в нужния диапазон. Оптималният диапазон по отношение на наличието на хранителни вещества е от pH 5,2 до 6,2.

CANNA обаче препоръчва различен диапазон за различните видове субстрат:

TERRA 5.8 – 6.2
COCO 5.5 – 6.2
Други 5.2 – 6.2

11. Какво е “ЕС”?

“ЕС” означава “електропроводимост”. ЕС е число, което показва общото количество разтворени соли във водата. Те включват солите, които са били във водата, и солите, които са добавени с торовете.

Добавки

12. На уебсайта/продуктовия етикет съветвате да се използва PK 13/14 в продължение на една седмица, докато в магазина ми препоръчаха да го използвам по-дълго време?

Винаги препоръчваме да използвате PK 13/14 в продължение на една седмица! Подхранването с CANNA вече съдържа известно количество фосфор (Р) и калий (К). Когато растението се намира в определен момент от стадия си на цъфтеж, не можем да увеличаваме подхранването повече и затова променяме съотношението между Р и К, като добавяме PK 13/14 в продължение на една седмица.

13. Кои бактерии ще унищожи Trichoderma?

Trichoderma (род нисша гъба) не унищожава бактерии. Повечето гъби от род Trichoderma защитават растението от вредните видове гъби. Това е така, защото те се хранят с други гъби. Те стимулират средата около кореновата система на растението, за да могат корените да се развиват по-добре и да пускат повече власинки. В резултат на това растението става по-жизнено.

Среда

14. Какви други видове субстрати се използват за отглеждане на растения?

Има много видове субстрати и методи на отглеждане, които най-общо могат да се класифицират в 4 групи. CANNA извършва продажби на различни хранителни вещества, специално разработени за различните видове субстрати и методи. Четирите групи са CANNA TERRA (смеси на основата на торфа), CANNA COCO (кокосови субстрати), а за инертните субстрати – CANNA HYDRO (при системи със стандартно оттичане) и CANNA AQUA (за рециркулационни системи).

15. Каква е разликата между CANNA Terra Professional и CANNA Terra Professional Plus?

CANNA Terra Professional съдържа перлит и тъмен торф.
CANNA Terra Professional Plus съдържа дървесна кора и светъл торф. Този продукт е с по-високо качество.

Система

16. Ще използвам рециркулационна система. Кой продукт би трябвало да си закупя – HYDRO или AQUA?

CANNA разработи специално CANNA AQUA за рециркулационни системи. CANNA HYDRO е нужно да се използва при системи със стандартно оттичане. Моля не бъркайте двете схеми!

Членство

17. Аз съм част от семейството на CANNA, но не желая да получавам повече бюлетина C-letter. Може ли да прекратя абонамента си за него?

Да, по всяко време можете да прекратите абонамента си за бюлетина C-letter. В долната част на всеки C-letter (бюлетин) има връзка, чрез която можете да прекратите абонамента си за C-letter. Можете също да редактирате профила си. Идете на “Бюлетини” и премахнете отметката от желания(те) от Вас бюлетин(и).