Кой е най-добрият и най-лесен метод на отглеждане на растения за начинаещи?

Най-лесният метод на отглеждане на растения за неопитни производители е продуктовата линия CANNA TERRA. Отглеждането в почвена смес (TERRA) е по-лесно от отглеждането в други субстрати, защото не се изисква голяма прецизност, за да получите чудесни добиви.

Какво е “субстрат”?

“Субстрат” е средата, в която израстват корените на растенията и която позволява на растението да стои изправено.

Защо трябва да използвам различни торове през периодите на растеж и периода на цъфтеж?

а) Растенията се нуждаят от различно количество хранителни елементи през различните стадии от развитието си.

б) Когато започнат да цъфтят, растенията повишават киселинността на средата около кореновата си система. Това означава, че средата около кореновата система се нуждае от различни елементи.

Как да разбера кога да започна да давам на растенията си торове, стимулиращи цъфтежа?

Още щом като забележите първите признаци за поява на цветове.

Какво означава “А & B"?

A & B са хранителните вещества, нужни на вашите растения. Те са разделени в бутилка Аи бутилка В, за да може разтворите в тях да са максимално концентрирани. Винаги използвайте равни количества от А и В.

Защо А & В не се предлагат в 1 бутилка?

Ако А & В са поставени заедно в една бутилка, ще бъде необходим много по-голям обем, за да се разтворят хранителните вещества. Никога не смесвайте концентрираните А и В, тъй като ще се образуват неразтворими соли (калциев сулфат).

Коя е най-голямата разлика между химичните хранителни вещества и биологичните ОРГАНИЧНИ хранителни вещества?

Най-голямата разлика се състои в техния произход и поради тази причина органичните хранителни вещества могат да се използват за органично отглеждане на растения.

  • Биологичните (органичните) хранителни вещества се освобождават бавно.
  • Минерални торове са усвоими от момента на подаване.

Какъв е срокът на съхранение на продуктите на CANNA?

Повечето продукти на CANNA имат двугодишен срок на съхранение, но има някои изключения. По-долу ще видите списък на цялата гама продукти с техния срок на съхранение.

Продукт Срок на съхранение в години Продукт Срок на съхранение в години
Aqua Flores A 2 Magnesium 2
Aqua Flores B 2 Nitrogen 2
Aqua Vega A 2 Phosphor 2
Aqua Vega B 2 Potassium 1
BIOCANNA Bio Flores 2 pH- GROW 5
BIOCANNA RHIZOTONIC 1 pH- BLOOM 5
BIOCANNA Bio Vega 2 Органична киселина 1
BIOCANNA BOOST 2 pH Plus Pro 5
Canna Flush 1 CANNA PK 13/14 2
Canna Start 2 CANNA RHIZOTONIC 1
CANNABOOST Accelerator 2 Hydro Flores A твърда вода 2
CANNAZYM 2 Hydro Flores A мека вода 2
Coco A 2 Hydro Flores B твърда вода 2
Coco B 2 Hydro Flores B мека вода 2
COGR Buffer Agent 2 Hydro Vega A твърда вода 2
COGR Flores A 2 Hydro Vega A мека вода 2
COGR Flores B 2 Hydro Vega B твърда вода 2
COGR Vega A 2 HydroVega B мека вода 2
COGR Vega B 2 Terra Flores 2
Calcium 2 Terra Vega 2
Iron 1 Tracemix 2

Искам да пробвам продуктите на CANNA. Може ли да ми изпратите няколко мостри?

Не разполагаме с мостри на продуктите си. Най-малкият размер бутилки, които предлагаме, е 0,25 литра. Не извършваме доставки до частни лица. Моля свържете се с някой от нашите търговци.

Колко важно е да се измерва pH?

pH оказва голямо влияние върху наличието на различните хранителни елементи. Поради това внимавайте стойностите на рН да са винаги в нужния диапазон. Оптималният диапазон по отношение на наличието на хранителни вещества е от pH 5,2 до 6,2.

CANNA обаче препоръчва различен диапазон за различните видове субстрат:

TERRA 5.8 – 6.2
COCO 5.5 – 6.2
Други 5.2 – 6.2

Какво е “ЕС”?

“ЕС” означава “електропроводимост”. ЕС е число, което показва общото количество разтворени соли във водата. Те включват солите, които са били във водата, и солите, които са добавени с торовете.

На уебсайта/продуктовия етикет съветвате да се използва PK 13/14 в продължение на една седмица, докато в магазина ми препоръчаха да го използвам по-дълго време?

Винаги препоръчваме да използвате PK 13/14 в продължение на една седмица! Подхранването с CANNA вече съдържа известно количество фосфор (Р) и калий (К). Когато растението се намира в определен момент от стадия си на цъфтеж, не можем да увеличаваме подхранването повече и затова променяме съотношението между Р и К, като добавяме PK 13/14 в продължение на една седмица.

Кои бактерии ще унищожи Trichoderma?

Trichoderma (род нисша гъба) не унищожава бактерии. Повечето гъби от род Trichoderma защитават растението от вредните видове гъби. Това е така, защото те се хранят с други гъби. Те стимулират средата около кореновата система на растението, за да могат корените да се развиват по-добре и да пускат повече власинки. В резултат на това растението става по-жизнено.

Какви други видове субстрати се използват за отглеждане на растения?

Има много видове субстрати и методи на отглеждане, които най-общо могат да се класифицират в 4 групи. CANNA извършва продажби на различни хранителни вещества, специално разработени за различните видове субстрати и методи. Четирите групи са CANNA TERRA (смеси на основата на торфа), CANNA COCO (кокосови субстрати), а за инертните субстрати – CANNA HYDRO (при системи със стандартно оттичане) и CANNA AQUA (за рециркулационни системи).

Ще използвам рециркулационна система. Кой продукт би трябвало да си закупя – HYDRO или AQUA?

CANNA разработи специално CANNA AQUA за рециркулационни системи. CANNA HYDRO е нужно да се използва при системи със стандартно оттичане. Моля не бъркайте двете схеми!

Накиснете минералната вата преди употреба

Никога не използвайте минерална вата в необработено състояние! Стойността на pH е твърде висока. Винаги накисвайте минералната вата, преди да я използвате за първи път. Накиснете във вода или в хранителен разтвор, като регулирате pH на 5, а EC – на около 1,3. Освен че регулира pH и EC, предварителното накисване гарантира също така, че хранителният разтвор е разпределен равномерно по повърхността на цялата плочка.

Почвена смес

Имате ли проблеми с почвена смес, която се сбива, след което трудно абсорбира водата? Това може да се преодолее с лекота, като смесите COCO с почвената смес, което ще гарантира, че водата отново ще започне да се абсорбира лесно.

Температура и pH

За да се гарантира добро развитие на корените, водата в хранителния разтвор трябва да бъде между 18 – 22°C. Когато тя е под 15°C, абсорбиращата способност на корените бързо намалява, което води до по-малък добив. Ако торовете се смесят със студена вода, то тогава нивото на pH ще се покачи при затопляне на водата. В този случай може да се избегне високата стойности на pH, като от самото начало се зададе малко по-ниска.

Почвените смеси на CANNA

Колкото повече хранителни вещества са добавени предварително към почвената смес, толкова по-трудно ще бъде на резниците да ги поемат. Този проблем може да се избегне, като използвате почвените смеси на CANNA.

Не залагайте всичко на една карта!

Може да използвате две помпи, които да снабдяват растенията с хранителен разтвор, за да сте сигурни, че растенията няма да изсъхнат, в случай че една от помпите се повреди.

Въздух и pH

Ако в резервоара за хранителни вещества има въздушни помпи, запомнете, че те може да повишат pH в него.

Растеж на корените

Наблюдавайте корените внимателно. В противен случай те ще прорастат в дренажните отвори. Ще се получи задръстване на дренажите и системата ще спре да циркулира.

Големи растения

Не засаждайте прекомерно много растения на един квадратен метър. Подхранвани с продукта Coco на CANNA, при нормални условия те израстват по-едри и ще им бъде нужно повече пространство, отколкото на растенията, отглеждани върху минерална вата или почва за саксийни растения.

Съхранявайте хранителните вещества на тъмно

Светлината разрушава хелатните съединения на желязото! Поради това е много важно да направите така, че върху хранителния разтвор да не попада ултравиолетова светлина. Освен това светлината стимулира растежа на водораслите в хранителния разтвор, което може да доведе до запушване. Нещо повече, водораслите може да поемат хранителни вещества и да причинят техния недостиг.

Поставяйте слабовете в хоризонтално положение

Уверете се, че слабовете минерална вата са в хоризонтално положение. Ако не са поставени в хоризонтално положение, разтворът ще се стече в единия край на. Това може да означава, че някои растения ще получават твърде малко влага, а други – твърде много.

Количеството хранителни вещества

Записвайте си количествата хранителни вещества и добавките, които използвате. Така ще имате добра отправна точка за следващия път!

Измерване на EC

Не се ограничавайте само с това редовно да измервате EC на работния разтвор и на дренажната вода, а измервайте също и EC на субстрата.

Hydro A и B

Лесно ще направите разлика между продуктите Hydro A и B на CANNA, защото съдържанието на бутилка A е цветно, а съдържанието на бутилка B е безцветно.

Резервоар за хранителни вещества

Внимателно разредете и регулирайте съдържанието на резервоара за хранителни вещества! Това е важно за растежа, цъфтежа и развитието на растенията и ще ви донесе най-добрите резултати.

Електропроводимост (EC)

Особено високите стойности на EC увеличават опасността от прегаряне, по-специално за растенията, които се намират непосредствено под осветителното тяло. За да се намали рискът от прегаряне, почвата за саксийни растения може да се промива с CANNAZYM.