CANNA зачита и защитава личната информация на посетителите на своя уебсайт. Поради тази причина всеки посетител може по принцип да посети сайта анонимно. Факт е, че CANNA не проявява интерес към имената или други данни, които биха могли да разкрият нещо във връзка със самоличността на посетителите в нейния уебсайт.

Но за да може да се използват някои услуги, се налага предоставянето на известна лична информация. CANNA взема всички разумни мерки, за да гарантира, че всички лични данни, които ѝ се предоставят, винаги ще се обработват в условията на поверителност и ще се използват единствено за целите, определени в настоящите “Правила за поверителност”.

Член 1: Цели

Можете да въведете личните си данни на няколко места на този уебсайт. Това се прави със следната цел:

А. За да се направи поръчка за продукт

Вашите данни ще се използват с цел да се изпълни споразумението, което по подразбиране включва експедирането на продукти, поръчани на адреса, който сте предоставили.

Б. За да се зададат въпроси

Ако сте задали въпрос на CANNA, вашите данни ще се използват, за да можем да ви отговорим.

В. За да се получи бюлетин

Ако предварително сте изразили съгласието си, вашите данни може също да се използват от CANNA, за да ви изпрати онлайн бюлетин.

Г. За да направите коментари

Ако желаете да направите коментари относно уебсайта, трябва да предоставите някои данни, за да можем ние или други посетители на уебсайта да отговорим на тях.

Д. За да предоставите лична информация

Ще ви бъде поискана лична информация в случаите, когато пожелаете да се регистрирате като член на уебсайта. Данните са необходими, за да се удостовери възрастта ви и географското ви местоположение.

Е. Предоставяне на лична информация на трети страни

CANNA няма да разпространява вашата лична информация на трети страни без вашето предварително съгласие, освен ако не сте длъжен да го сторите поради изискването на правна разпоредба или по силата на съдебно разпореждане.

Член 2: Обща информация

CANNA също така смята, че известна обща информация, свързана с този уебсайт, може да бъде от интерес за нас. Например CANNA се интересува от информация относно успешното развитие на уебсайта: броя на посетителите за един месец, в кои часове от деня има повече посетители и в кои – по-малко, към кои страници на уебсайта се проявява най-много интерес и т.н.

Използвайки тази информация, CANNA има по-голяма възможност да приспособява уебсайта си спрямо предпочитанията на посетителите си. С цел да се защити правото на защита на личните данни на посетителите, цялата информация, събрана по този начин, ще има общ и анонимен характер. Не е възможно да се идентифицира даден посетител, като се използва тази информация.

Общата информация се събира посредством IP данните и бисквитките. Бисквитките представляват малки текстови файлове, които се използват за разпознаване на посетителя и се записват в компютъра му. Бисквитките се използват също така, наред с другото, за обработка на вашите заявки и за записване на вашите данни за влизане в системата. Възможно е да настроите компютъра си по такъв начин, че да забраните използването на бисквитки. Трябва обаче да знаете, че тогава има голяма вероятност да не можете да се възползвате от всички възможности на уебсайта. За да настроим всички технически приспособления и функции, използвани от посетителите, CANNA също така проследява какъв тип браузър се използва за връзка с уебсайта ни. Кликнете тек за повече информация относно използването на бисквитки.

Член 3: Въпроси и искания

По всяко време може да поискате от CANNA да промени или изтрие личните ви данни. След като получи искането ви, CANNA ще промени или изтрие въпросните данни от своята база данни във възможно най-кратък срок. Можете също така да изпратите имейл с всякакви въпроси или коментари относно правилата за поверителност на CANNA на адрес webmaster@canna.com .

За други въпроси и/или коментари CANNA с удоволствие ще ви пренасочи към раздела за контакти на уебсайта.

Член 4: Препратки

Уебсайтът съдържа препратки към уебсайтове на трети страни под формата, например, на хипервръзки, банери или бутони. CANNA не носи отговорност относно това как трети страни прилагат правилата за поверителност в съответствие със законодателството.

Член 5: Други

Правилата за поверителност може да бъдат извършени промени по всяко време и следователно CANNA препоръчва редовно да се консултирате с тях.

Настоящите “Правила за поверителност” са обхванати от нидерландското законодателство. Всички евентуални съдебни спорове ще се разглеждат пред съдилищата в град Бреда, провинция Северен Брабант.