CANNA PK 13/14

Ако искате да имате най-големите плодове и цветове, CANNA PK 13/14 е подходящият продукт за вас. CANNA PK 13/14 представлява смесица от хранителни минерали от най-високо качество, които стимулират цъфтежа. Продуктът е лесен за употреба и осигурява високи добиви. PK 13/14 е подходящ за всички видове хранителни среди. Освен това той трябва да се добави само веднъж към резервоара за хранителни вещества. Ако го направите в подходящия момент, ще получите удивителни резултати!

Чисти елементи, стимулиращи цъфтежа

CANNA PK 13/14 е силно концентрирана смес от фосфор и калий която се използва по време на фазата на цъфтеж. И двата елемента играят голяма роля през генеративната фаза на растенията. Благодарение на специалния си процес на производство CANNA успя да комбинира чист фосфор и калий в много високи концентрации. Това превръща PK 13/14 в продукт, който се предоставя на растението бързо и директно.

Фосфорът (P) е хранителен макроелемент за всяко растение. Той играе важна роля за метаболизма и за преноса на енергия. През фазата на цъфтеж е необходимо допълнително количество фосфор. Фосфорът укрепва, наред с другото, образуването на клетки в цветовете.

Калият (K) също е хранителен макроелемент. Той може да се открие в цялото растение и е необходим за голяма част от неговите жизнени дейности. Калият е важен за преноса на вода и хранителни вещества и от него зависят качеството и устойчивостта на растението. Освен това той контролира безброй други процеси, като например производството на захари. Наличието на калий е гаранция, че растението може да произвежда достатъчно захари по време на цъфтежа, което е важен фактор за развитието на цветовете.

Идеалната комбинация с CANNABOOST

По време на развитието на растението идва момент, когато нуждата от фосфор и калий нараства значително. Ако CANNA PK 13/14 се дава в този момент, ще задоволите нарастващите нужди на цъфтящото растение, а плодовете му ще достигнат максималното си развитие. CANNABOOST засилва метаболизма и има укрепващ ефект върху PK 13/14. Тази идеална комбинация ще накара растението да цъфти по-буйно.

Подходящ за всяка хранителна среда

PK 13/14 се използва за всяка хранителна среда, а впоследствие за отглеждане върху почва, в рециркулационни системи, при отглеждане върху кокос и в системи със стандартно оттичане. PK 13/14 е подходящ за отглеждане на закрито и на открито.

CANNA PK 13/14