Фосфорът играе важна роля за всички живи организми и представлява основен хранителен елемент за растенията и животните. Той заема важно място в енергийните процеси на клетката и в общия пренос на енергия в растението. Фосфорът също е градивен елемент на клетъчните стени, на ДНК и на всички видове протеини и ензими. При младите растения наличието на фосфор е крайно необходимо.

Около 3/4 от фосфора, който растението поглъща през жизнения си цикъл, се абсорбира през първата четвърт от живота му. Най-големи концентрации на фосфор се откриват в развиващите се части на растението: корените, прорастващите издънки и проводящите тъкани.

Накратко за фосфора

Какво представлява и каква функция изпълнява?
Заема ключова позиция в клетъчните процеси и в пълния енергиен обмен на растението. Градивен елемент, наред с другото, на клетъчните стени и ДНК.
Как се разпознава?
Малко растение с лилави/черни некротизирали части на листата.
Листата се деформират и съсухрят.
Какво да направите? 
СТАРАТЕЛНО смесете неорганичен фосфатен тор с почвената смес или добавете допълнително количество течен фосфат, когато отглеждате растения в хидропонна система.
Image
Phosphorus deficiency guide

Симптоми на недостига

Растенията остават доста малки, с лилави/черни некротизирали части на листата, които по-късно се деформират и съсухрят.

Проявяване на недостига

  • Отначало растението става тъмнозелено – различен нюанс на тъмнозеленото (синьо/зелено) се появява, когато има липса на калий.
  • Забавят се растежът на височина и развитието на страничните издънки на растението.
  • След 2 – 3 седмици се появяват тъмни лилави/черни некротизирали петна върху старите и средностарите листа, които се деформират.
  • Лилави/черни некрози се разпространяват към листното стебло. Листата се завиват, набръчкват се значително и умират.
  • Мъртвите листа са набръчкани и съсухрени, имат типично оцветяване – в охра и лилаво – и накрая опадат.
  • Растението има пълен цъфтеж, но добивът ще е минимален.
Image
Phosphorus deficiency guide

Причини за недостига

Поради ниските концентрации на фосфор в природата афинитетът на клетките на растението към фосфора позволява неговата лесна абсорбция по цялото протежение на корена. По тази причина липсата на този елемент не се случва особено често, освен когато:

  • Хранителната среда е с много висока стойност на pH (по-висока от pH 7). В такива случаи растението не може да абсорбира фосфор, защото се образуват неразтворими фосфорни съединения. 
  • Земята е твърде киселинна или твърде богата на желязо и цинк. Това затруднява абсорбцията на фосфор. 
  • Върху почвената смес е извършена фосфорна фиксация. Фосфорът не може да се абсорбира повече.

Решения за отстраняване на недостига

Винаги използвайте неорганични фосфати, тъй като те се абсорбират лесно. Също така винаги смесвайте СТАРАТЕЛНО фосфатния тор с почвената смес.

Когато pH е твърде висока, подкиселете хранителната среда с разреден разтвор на фосфорна киселина. Избирайте продукти, които имат гарантирано процентно съотношение на фосфатите, изписано върху опаковките, а не алтернативни фосфатни продукти като гуано (птичи тор) или оборски тор.

Етикети :