Калцият се среща във всички части на растенията. Той се използва в много от техните жизнени процеси, но е най-важен за растежния процес. Има регулиращ ефект върху клетките и спомага за стабилността на растението. Растенията разполагат с две транспортни системи: на ксилемните съдове и на флоемните съдове. Повечето хранителни вещества могат да бъдат транспортирани чрез двете системи, но при калция това не е възможно.

Тъй като калцият може да бъде транспортиран почти без изключение чрез ксилемните съдове, той е елемент, който притежава малка мобилност в рамките на растението. Затова е важно в кореновата среда винаги да има достатъчно количество калций, който растението да може да абсорбира продължително време.

Накратко за калция

Какво представлява и каква функция изпълнява?
Калцият е важен за растежния процес.
Има регулиращ ефект върху клетките и спомага за стабилността на растението.
Как се разпознава?
Жълти/кафяви петна с ярко очертани кафяви граници.
Какво да направите?
Добавете калций, като използвате течен калциев тор, като например разтвор на калциев нитрат.
Image
Calcium deficiency guide

Симптоми на недостига

Първите симптоми ще се проявят по по-старите и по-големи листа, намиращи се точно над най-нискостоящите. Появяват се жълти/кафяви петна, много често очертани от ярки кафяви граници. Освен това растежът на растението се забавя, а при сериозните случаи вегетационните върхове са по-малки от нормалното и не се затварят.

Проявяване на недостига

Симптомите често се появяват бързо – в рамките на едва или две седмици след като забележите първите петна върху по-старите листа. Най-напред петната обикновено са като малки светлокафяви точици, които с времето нарастват на размер. 

  • След две седмици по-старите листа показват наличие на постоянно увеличаващи се петна, които често се появяват по краищата на листата по подобие на недостига на калий или при симптомите на прегаряне. Петънцата имат остри очертания и не се появяват единствено по краищата на листата. Често в рамките на една седмица вече се забелязва забавяне на развитието.
  • Понякога вегетационният конус на нарастването ще се сбръчка, а около плодовете ще видите малки, тънки листа, по които няма петънца.
  • По-старите листа умират бавно, а около некротизиралите петна може да се появят жълтеникави, мътни петънца. Колкото е по-старо листото, толкова са по-сериозни симптомите
  • Цъфтежът също се възпрепятства и забавя. Плодовете остават малки.

Причини за недостига

Image
Calcium deficiency guide
  • Културата се отглежда върху почвена смес с калциева фиксация.
  • Прекомерно количество амоний, калий, магнезий .и/или натрий в кореновата среда. Абсорбцията се забавя предимно от амония и в най-малка степен от натрия.
  • Проблеми с изпаряването, причинени от прекомерно висока стойност на EC или от прекомерно висока или ниска относителна влажност.

Решения за отстраняване на недостига

  • Ако стойността на EC на субстрата или на почвената смес е твърде висока, той/тя може лесно да се изплакнат с чиста, а ако е необходимо, с подкиселена вода.
  • В хранителния разтвор може да се добави допълнително количество калций под формата на течни калциеви торове, като например разтвор на калциев нитрат. При прекомерно киселинна почвена смес може да се използва варно мляко, за да се повиши pH. Използвайте подходяща почвена смес, която не е много киселинна. Киселинната почвена смес често съдържа недостатъчно количество калциев хидроксид. Добрите почвени смеси и субстратът Coco вече съдържат калциев хидроксид. За ваша информация: Бъдете внимателни при работа с торове, съдържащи хлориди.
Етикети :