Трипсите се разпознават по малкия си размер и по удълженото си и плоско тяло. Възрастните трипси имат четири перести крилца. Трипсите може да се различават по цвят, като биват сиви, жълти или кафяви. Те са преносители на вируси предимно от род Tospovirus. Тези вируси причиняват значителни загуби на реколта и са неизлечими.

Накратко за вредителя

Какво представляват трипсите?
Под термина “трипси” се има предвид голяма група насекоми от разред Thysanoptera.
Как се разпознават?
Тъй като в слюнката на трипсите има някои токсични вещества, може да забележите деформации по издънките или по цветовете на заразените растения.
Какво да направите?
Напръскайте растенията с екологични инсектициди като калиев сапун или растителни екстракти с пиретрум.

Жизнен цикъл на трипсите

Първият стадий от жизнения цикъл на трипсите е яйцето, което се излюпва много по-бързо, когато температурата е по-висока. Женските снасят яйца в растителните тъкани. Ларвите, които се излюпват от яйцата, се хранят с околните тъкани. Една от характерните черти на тези насекоми е, че при тях преходът от какавида към възрастни трипси се извършва в почвата или в по-долните листа на растенията. Ларвите живеят в листата, но още щом достигнат подходящия стадий на развитие, те падат на земята или върху по-долните листа, където живеят през предкакавидния и какавидния си стадии до появата на репродуктивни възрастни трипси с напълно развити крилца. Целият им жизнен цикъл продължава само няколко седмици.

Image
Thrips - Pests & Diseases

Симптоми при този вредител

Възрастният трипс приема разнообразна храна, която е главно на основата на полена, но ларвите се хранят с растителни тъкани и точно ларвите са тези, които нанасят повече повреди по растенията. Ларвите изсмукват течността от растителните клетки, предимно от листата, но също и от венчелистчетата, издънките и плодовете. Сред ранните симптоми са почти прозрачните на вид листа или пълното им обезцветяване и появата на черни точици (образувани от фекални секрети). Трипсите притежават режещи смукателни устни органи, които наподобяват гребени, и превръщат в каша растителната тъкан, преди да я погълнат. Обикновено най-горният слой от тъканта остава незасегнат, а в центъра на обезцветената част се вижда “прозорче” от открита тъкан. Тъй като в слюнката на трипсите има някои токсични вещества, може да възникнат деформации по издънките или по цветовете на заразените растения. В случай на много сериозно заразяване листата може да изсъхнат напълно. Същевременно някои видове трипси, като например Frankliniella occidentalis, когато усетят заплаха на хищни насекоми, секретират няколко капки вещество. Тези секреции съдържат децилацетат и додецилацетат – феромони, които изпълняват функцията на предупредителен сигнал за околните трипси.

Как да избегнем вредителя?

Поради способността на трипсите да пренасят болести е важно да наблюдавате културите си за наличие на трипси и да ги откривате възможно по-рано. Класическият метод за това е използването на лепливи уловки. Тези уловки са сини на цвят, защото трипсите се привличат силно от синия цвят. Уловките трябва да се преглеждат веднъж на няколко дни, като се използва лупа, за да се види дали по тях са полепнали трипси (обикновено възрастни с крилца).

.

Image
Thrips - Pests & Diseases

Способи за контрол на този вредител

Ако откриете трипси, трябва да проведете подходящи методи на лечение, за да се сведе до минимум рискът от заразяване. Тези методи на лечение включват екологични инсектициди, като например калиев сапун или растителни екстракти с пиретрум, в държавите, в които те са разрешени от закона. Растенията трябва да се пръскат грижливо защото трипсите се приютяват под листните жилки което затруднява контакта на инсектицидите с всички насекоми.

За борба с трипсите е възможно също така да се използват насекомоядни гъби. Beauveria bassiana е гъба, използвана обикновено за борба с трипсите. Също така е важно да почиствате и отстранявате всички остатъци от растения или почва от пода или от работната маса.