Азотът е един от важните елементи, необходими на растенията. Той изгражда протеини, хлорофил, витамини, хормони и ДНК. Поради факта, че азотът е съставна част на ензимите, той участва във всички ензимни реакции и играе активна роля в метаболизма на растенията.

Азотът се абсорбира от растенията главно под формата на нитрат,  амоний, или малки органични молекули. Важно е при подхранването на растенията да се поддържа правилният баланс между нитратите и амония. В противен случай pH в ризосферата (зоната, намираща се непосредствено около корените) ще се повиши или понижи прекомерно много. Растенията приемащи нитрати като източник на азот, имат по-високо съдържание на органични киселини. Това оказва влияние, наред с другото, върху вкуса и срока на съхранение на реколтата. Нитратите в растенията се преобразуват в амоний с помощта на ензима нитроредуктаза. Амоният след това се асимилира в органични молекули.

Азотът оказва положително влияние върху растежа на растенията. Те имат по-големи листа, повече клони, а вегетативният период се удължава.

Накратко за азота

Какво представлява и каква функция изпълнява?
Азотът е съставна част на ензимите и поради това участва във всички ензимни реакции, и играе активна роля в метаболизма на растението.
Как се разпознава?
Морави листни стълбчета.
Пожълтяващи листа.
Листата опадат.
Какво да направите?
Увеличете EC на подхранващия разтвор или добавете допълнително количество азот.
Image
Nitrogen deficiency guide

Симптоми на недостига

Листните стълбчета стават лилави на цвят, а листата пожълтяват и накрая опадат.

Проявяване на недостига

 • Бързо след това опадат по-големите листа в средните и горните части на растението.
 • Растението е по-светло на цвят.
 • По-големите листа в долната част на растението стават светлозелени. Листните стълбчета на по-малките листа също стават лилави на цвят. По стеблото се появяват типични вертикални лилави резки.
 • Листата в долната част на растението пожълтяват още, след което побеляват. Накрая листата увяхват и опадат.
 • Растежът видимо се забавя, при което растенията са по-ниски, с по-тънки стъбла, с по-слабо облистване и с по-малки листа.
 • Продължават да пожълтяват и побеляват средната и горната част на растението. 
 • Листата по вегетационните конуси на нарастването остават зелени за по-дълго време, но са много по-малко зелени, отколкото при нормални нива на азот.
 • Започва изкуствено предизвикан цъфтеж и се наблюдава голяма загуба на листна маса. Значителен спад в добива.

Причини за недостига

Image
Nitrogen deficiency guide

Недостигът може да е причинен от неправилно подхранване или от подхранване, което съдържа недостатъчно количество хранителни елементи. Субстратите, съдържащи голямо количество пресен органичен материал, може да причинят недостиг на азот, защото микроорганизмите са погълнали азота. Голяма част от азота се поддава на свързване, особено през първите седмици; по-късно той се освобождава, но обикновено е твърде късно.

Решения за отстраняване на недостига

 • Повишете EC на подхранващия разтвор и полейте обилно субстрата с него.
 • Добавете азот към подхранващия разтвор, като използвате карбамид, кръвно брашно, полутечен оборски тор или като използвате специален “монохранителен” продукт. 
 • Напръскайте долната част на листата с азотен разтвор. Най-добре е това да се направи в края на деня, преди да се изгаси осветлението. Внимавайте да не изгорите растенията.
Етикети :