Предлагат се много и различни видове и качества на повърхностния торф. Характеристиките на торфа зависят, наред с другото, от това на каква дълбочина е извлечен, от метода на извличане и от климатичните условия, типични за региона, богат на торф. Разглеждайки торфения профил от горе надолу, ще открием следните видове:

Image
Different types of high peat

“Горен слой” на торфа

“Горният слой” на торфа представлява най-горната част на торфения профил. Съгласно германските технически норми относно нарязването на торфа този слой следва да се положи върху песъчлива основа, след като се изрежат светлият и тъмния торф. Когато песъчливата основа се замени със земеделска земя, оставащият торф се изорава дълбоко в песъчливата основа, за да се смеси с нея. Понастоящем се разрешава “горният слой” на торфа да се използва в почвени смеси. Недостатък на “горния слой” на торфа е, че той невинаги има хомогенен състав.

Торф от сфагнов мъх

Торфът от сфагнов мъх представлява млад, частично разложен сфагнов мъх, който може да задържа от 10 до 12 пъти повече вода от собственото си тегло. Той е светъл на цвят и е съставен почти изцяло от различни видове сфагнов мъх. Тъй като торфът от сфагнов мъх е относително млад органичен материал, той се разлага по-бързо от другите видове торф. Произлизащият от Северна Европа торф от сфагнов мъх се използва понастоящем главно при скъпите видове почвени смеси.

Image
Different types of high peat

Торф за градински растения

Торфът за градински растения е важен източник за сектора, произвеждащ почвени смеси. Той се произвежда, като се остави мокрият тъмен торф да замръзне. Качеството на торфа за градински растения зависи от степента, до която е замразен. Замразяването на тъмния торф подобрява неговите характеристики на задържане на вода и намалява способността му да се свива.

След като се изсуши, торфът за градински растения може да поеме минимум 4 пъти повече вода от собственото си тегло. Торфът за градински растения е тъмнокафяв, което е добър знак, че вече е достигнал напреднал стадий на разлагане. Той съдържа много фини частици, които му придават относително ниско съдържание на въздух.

Тъмен торф (не от пермафроста)

Тъмният торф, чийто произход не е от пермафроста (трайно замръзнала земя), известен още като “стар торф”, торф тип “чамп” или “торф, покриващ почвата”, не е подходящ за използване в почвени смеси, защото се сляга много, когато изсъхне, след което има ниско ниво на задържане на вода. Когато изсъхне напълно, той става много твърд (пресован торф) и може да се използва като гориво

Image
Different types of high peat

Торфен свеж опад

Торфеният свеж опад или торфеният прах се извлича от най-горния слой на торфения профил. Продуктът е светлокафяв и съвсем леко разграден. Торфеният свеж опад може да задържа минимум 8 пъти повече вода от собственото си тегло. Приемът и освобождаването на вода са по-бавни процеси, отколкото при торфа от сфагнов мъх. Торфеният свеж опад се предлага на категории – фина, нормална и грапава – в зависимост от метода, чрез който са извлечени.

Фината категория е извлечена хоризонтално, като торфът се изрязва слой по слой, след което се изсушава и се събира. Това безспорно е най-евтиният метод. За да се получи по-високата категория “грапав” торфен свеж опад, следва да се използва по-скъпият метод с вертикално накланяне при изрязването.

“Цветен” торф

“Цветният” торф се извлича от слоя между светлия и тъмния слоеве. Този слой се е разградил повече от светлия слой и оцветяването му е нещо средно между това на светлия и тъмния слой. “Цветният” слой може да задържа по-малко вода, отколкото торфения свеж опад и торфа от сфагнов мъх.

Етикети :