Предимствата на CANNA AQUA

Производители, използващи хидропонни системи, които действително желаят най-добрия сред най-добрите продукти, избират CANNA AQUA. Гамата от продукти CANNA AQUA се състои от торовете CANNA Aqua Vega, CANNA Aqua Flores и керамзита CANNA Aqua.

Предимствата на CANNA AQUA

Керамзитът CANNA Aqua представлява пелети от печена глина, които образуват идеалния субстрат, предназначен за силно развитие на корените. Те са идеални за производители, които искат да контролират прилагането на хранителни вещества и нивото на влажност на растенията си по време на целия процес на отглеждане.

Торовете CANNA Aqua Vega и Aqua Flores са уникални в сравнение с всички други съществуващи хранителни формули. Предимствата на торовете CANNA AQUA:

Прецизният хранителен контрол означава високи добиви

Благодарение на щателния контрол върху снабдяването с хранителни вещества по време на фазите на растеж и на цъфтеж при растенията, торовете CANNA AQUA гарантират изключителен добив. Торовете AQUA се подават директно към корените на растението.

Щадящ околната среда продукт. Няма нужда от регулиране на pH

Формулата е създадена така, че растенията сами регулират pH. Стойностите на pH в резервоара за хранителни вещества винаги остава в рамките на оптималния диапазон за pH. Това означава, че след като веднъж зададете правилната стойност на pH, допълнителни корекции не са необходими.

Растенията не абсорбират всички хранителни вещества в равни количества и с еднаква скорост. Това означава, че съставът и нивото на киселинността на разтвора с хранителни вещества се променя във времето. Торовете CANNA AQUA са разработени по такъв начин, че да се гарантира, че растенията могат по всяко време да абсорбират правилната комбинация от хранителни елементи, необходими за оптималния растеж и цъфтеж. Благодарение на двата различни разтвора с хранителни вещества, предназначени за вегетативната (Aqua Vega) и генеративната (Aqua Flores) фази на растението, стойностите на pH остават възможно най-стабилни. Те винаги са в рамките на оптималните гранични показатели от 5,2 и 6,2. Не е нужно да ги регулирате. Ако първоначално pH е зададена на 5,2, тя ще остане между 5,2 и 6,2.

Диаграмата показва естественото развитие на pH, когато се използва CANNA AQUA.
Единствено когато корените покарват, граничните показатели може да бъдат надвишени за определено време.

aqua_ph_graph

Това превръща CANNA AQUA в уникален продукт в сравнение с всички други съществуващи хранителни формули. Една от най-комплексните системи за отглеждане, предлагана в достъпна форма от CANNA AQUA!

Продукт, тестван във всяко едно отношение

Тъй като CANNA има строги изисквания по отношение на качеството, продуктът CANNA AQUA беше представен едва през 1999 г. Правилната формула е открита след години на тествания, прецизиране и безпрецедентно голям брой тестове, свързани с отглеждането на растения, проведени в Изследователските лаборатории на CANNA. CANNA използва също така експертния опит на подбрана група от производители. Уникалната комбинация от лабораторни и полеви тестове доведе до събирането на огромно количество информация. В резултат на това CANNA AQUA се отличава със своите многофункционалност, стабилност и високи добиви. Продуктът е лесен за употреба.