При рециркулационните системи стойността на pH може да варира повече, отколкото при системите със стандартно оттичане. Същото важи и за стойността на електропроводимостта (EC). Затова е важно да се проверяват нивата на EC и pH. Но... хранителните вещества тип AQUA са балансирани по такъв начин, че не ви се налага да коригирате pH.

Концентрация на торовете (EC)

Image
Everything about EC, pH and ppm using AQUA

Измервателният уред за EC може да измери концентрацията на разтворените соли, както и общия обем на разтворените хранителни елементи. Действително факт е, че при рециркулационните системи на него не може да се разчита стопроцентово. Това е така, защото някои хранителни елементи са се натрупали в хранителния разтвор, докато същевременно други са се изразходвали.

Препоръчително е да се започне с EC между 0,8 и 1,0 по-висока от  EC на изходната вода, като постепенно и при необходимост тя се повишава до максимум 1,3 – 1,7 над стойността на EC на водата. Редовната проверка на pH и EC на хранителния разтвор, както и наблюдението на растенията, е необходимо, за да можете да предприемете правилните действия в точното време. Стойности на pH, вариращи между 5,2 и 6,2, са идеалния вариант. (Вж. диаграмата, показваща естественото развитие на pH, когато се използва хранителното вещество AQUA.)

Не действайте прибързано!

Киселинност

Стабилни стойности на pH

Стабилните стойности на pH са важни за оптимизирането на наличието на хранителни вещества за растенията. Ако сравним системите със стандартно оттичане с рециркулационните системи за отглеждане, ще видим, че стойността на pH във втория вид системи се колебае повече и затова трябва да се наблюдава по-внимателно. Тези колебания се случват, защото отпадъчните продукти от корените влияят пряко върху стойността на pH в хранителния разтвор. Това влияние се обуславя, наред с другото, от стадия на развитие на растенията, тяхното състояние, състава на разтвора и снабдяването с вода.

Image
Everything about EC, pH and ppm using AQUA

През фазата на растеж растенията проявяват склонност да повишават pH на разтвора. Това се случва, защото в този стадий корените могат да извличат относително големи количества елементи, които повишават pH. През фазата на цъфтеж се случва обратното: корените вече произвеждат киселинни секрети, които водят до понижаване на pH на разтвора.

До голяма степен съставът на разтвора определя дали корените отделят предимно алкални или киселинни секрети. Като използвате различни хранителни разтвори, които са приспособени към различните фази на развитие на културата (вегетативна или генеративна фаза), вие гарантирате, че pH остава възможно по-стабилна.

Микроелементи

Микроелементите във водата също оказват въздействие върху pH по време на отглеждането. В райони с твърда вода (високо съдържание на бикарбонати) pH на хранителния разтвор показва тенденция към повишаване, след като приготвите разтвора и балансирате pH. След балансиране на разтвора до по-ниско pH (5,2 – 5,3), се неутрализират повече бикарбонати, а pH показва по-малка тенденция към покачване. В райони с мека вода с ниско съдържание на бикарбонати (или осмотична вода) е по-вероятно стойностите на pH да се понижат. Това се случва, защото меката вода има по-малка способност да буферира pH, отколкото твърдата вода – друга причина, поради която в региони с мека и осмотична вода хранителните разтвори трябва да се приготвят с по-висока стойност на pH (5,8 – 6,2).

Ако pH е твърде ниска, определени хранителни елементи, като например желязо и манган, както и токсичният алуминий, се разтварят по-лесно, което може да увреди растенията поради наличието на прекомерно многото хранителни вещества. Ако pH падне твърде ниско, е разумно то да се повиши. По този начин не само ще повишите pH, но и буфериращата способност на хранителния разтвор.

Колебания на стойностите на pH с AQUA

Image
Everything about EC, pH and ppm using AQUA

Въздействие върху pH

Растенията са в състояние интензивно да влияят върху pH на хранителния разтвор. Ако приемът на хранителни вещества се наруши, когато растенията са под атаката на патогенни организми, например плесени, тя може да причини понижение на стойността на pH под 3. При недостиг на желязо може да се забележи и друг симптом – в този случай pH е понижена интензивно, за да направи желязото по-достъпно за растенията. Поради тази причина не е препоръчително стойностите на pH да останат едни и същи продължително време. При един добър хранителен разтвор със стойности на pH между 5,2 и 6,2 не следва да има никакви хранителни проблеми. Ако евентуално pH е по-ниска от 5,0 или по-висока от 6,4 в продължение на няколко дни, е препоръчително да се извърши ръчно регулиране или да се промени съставът на хранителното вещество.

Ако използвате CANNA Aqua Vega и pH падне прекомерно ниско по време на 12-часовия цикъл, е препоръчително да се премине към CANNA Aqua Flores (Flores е по-малко киселинен продукт: важно е да се отбележи, че растението вече ще получава хранителните вещества, които са възможно най-подходящи за цъфтежа). Ако pH е прекомерно ниска, увеличете я с CANNA pH+ (Pro).

Разтворимост на елементите спрямо pH

Image
Everything about EC, pH and ppm using AQUA

Стабилна рH

С продуктите CANNA AQUA са направени всички възможни усилия, за да се гарантира, че pH на хранителния разтвор остава възможно по-стабилна, без да влияе върху качеството на торовете.

При проведените тестове, при които pH и EC бяха измервани ежедневно и бяха изготвяни пълни седмични анализи, се видя, че pH се колебае между 5,2 и 6,2 по време на целия култивационен цикъл (с изключение на първите няколко дни). Изобщо не беше необходимо да се регулира pH.

Етикети :