Има няколко неща, които трябва да вземете предвид, когато отглеждате растения върху рециркулационна система. Нуждаете се от вода с добро качество, подходящ състав от хранителни вещества и подходяща температура в помещението.

Качество на водата

Качеството на водата може много да затрудни постигането на добри резултати при рециркулационните системи. Високото процентно съотношение на бикарбонати, натрий, хлор или тежки метали, като например цинк, желязо или манган, причиняват често срещани проблеми, чиято първопричина е качеството на водата. Чешмяната вода с висока EC (над 0,75) може да означава наличие на високи концентрации на натрий или хлор и може да създаде затруднения. Използването на филтър за обратна осмоза може да понижи високото съдържание на натрий и хлор в чешмяната вода.

Водата от кладенец или водата, пренасяна през поцинковани тръби, може да съдържа твърде много тежки метали. Изворната вода и повърхностните води може да съдържат органични замърсители и остатъци от пестициди, които може да влияят отрицателно върху растежа на растенията.

Image
Growing on recirculating systems

Състав

Процентното съотношение на различните хранителни елементи е по-важно при рециркулационните системи, отколкото при всички други системи. Това е така, защото растенията влияят пряко върху състава на хранителните вещества. Не всички хранителни вещества се абсорбират еднакво лесно от растенията. Калият (K), например, се абсорбира много по-лесно от калция. В хранителния разтвор за рециркулационна система концентрацията на калий ще се понижи много по-бързо, докато концентрацията на калций може да се увеличи. Друг важен аспект на хранителните вещества е от какъв вид е азотът. Ако азотът се дава под формата на нитрати, абсорбцията на калий и калций ще се стимулира, като същевременно pH на хранителния разтвор се повишава; ако азотът се дава предимно под формата на амоний, резултатът ще е противоположен.

Най-лесният начин да се избегнат евентуални проблеми с хранителните вещества е да се използват готови хранителни вещества, чиито състав е подходящ за отглеждане на растения в рециркулационни системи.

CANNA е разработила специална продуктова линия с тази цел: CANNA AQUA.

Болести и епидемии

Най-важното предимство на хидропонните системи е в това, че използваните инертни субстрати са стерилни и следователно в тях няма болести или плевели. Това обаче не означава, че в тях изобщо не се развиват болести. Отсъствието на конкуриращи се микроорганизми означава, че всички влезли в тях болести и епидемии може да се развият много по-бързо, а патогенните плесени може да инфектират всички растения посредством циркулиращата вода.

Въпреки това, за да се създаде здрав микроклимат, може да се добавят микроорганизми с цел да се забави появата на болестите. Сред примерите за полезни микроорганизми са Bacillus Subtilis и Trichoderma Harzianum. Тези микроорганизми могат да произвеждат антибиотици и ензими, които спират развитието на болести, причинени от гъби.

Патогенните гъби Pythium и Fusarium са в повечето случаи причината за най-разпространените болести в рециркулационните системи (за повече информация вижте Информационната страница на CANNA относно Fusarium и Pythium). Pythium е вид плесенна гъба, която прониква в корените и възпрепятства абсорбцията на вода и хранителни вещества. Корените започват да набъбват, а върховете им стават кафяви.

Image
Growing on recirculating systems

Листата често пожълтяват и се появяват червени жилки. Установени са както слаби, така и силни агресивни видове Fusarium. Слабите видове Fusarium причиняват проблеми с изпаряването, които изтощават растенията. Агресивните видове причиняват поява на кафяво оцветяване на проводящите снопчета почти до върха на растението. Основата на стъблото също става твърда. За съжаление, не съществуват ефективни средства за борба с болестите, причинени от гъби. Не се препоръчва използването на фунгициди, тъй като те създават рискове за производителите и потребителите, а така също и за околната среда. Научно изследване, проведено в Швейцария, разкри, че 6% от растенията, отглеждани с търговска цел, са заразени с пестициди поради неправилна употреба на фунгициди! Често борбата с болестите, причинени от гъби, се оказва трудна, особено след като са успели да се развият. Поради тази причина е изключително важно да се прави всичко необходимо за предотвратяване и потискане на развитието на тези болести. Съществуват няколко мерки, които могат да се приложат в хода на култивационния процес: Различните видовете патогени Pythium се развиват най-бързо при температура над 25°C. Уверявайки се, че температурата на помещението и на хранителния разтвор се поддържа ниска – около 20°C – може да потиснете растежа на Pythium. Уверете се, че температурата не пада под 15°C, защото това ще понижи твърде много абсорбиращата способност на корените. Освен това болестите, причинени от гъби, не се развиват добре при сухи условия. Това може да се постигне, като се уверите, че влажността на въздуха не се покачва твърде много през нощта и че мястото между растенията се проветрява добре, за да се предотврати наличието на висока lcpowtkd влажност.

До момента добрата хигиена се оказва най-доброто оръжие в борбата с болестите, които се причиняват от гъби. Плесенните спори може лесно да се разпространят чрез дрехите и кожата ви. Ето защо не бива да ходите на различни места в един ден, ако подозирате, че те може да са носители на болести. Плесенните спори може също да се разпространяват чрез заразен материал (като например саксии, които все още съдържат следи от плесен). Уверете се, че началните материали са почистени, преди да започнете да отглеждате дадена култура! Болести може да се прихванат и разпространят чрез закупените от вас резници. Закупувайте резници само от надеждни доставчици или използвайте свои собствени резници.

Температура

Подходящата температура е важен фактор за постигане на оптимални жизнени дейности на растенията. За да се получат първокласни резултати, температурата трябва да бъде поне 20°C. Температура над 30°C може да създаде проблеми при растителни видове, чувствителни към високата температура, особено в комбинация с ниска влажност. За да се избегнат евентуални проблеми, температурните стойности трябва да бъдат между 20°C и 30°C.

За да се развият корените добре, температурата на хранителния разтвор трябва да е висока (20 – 25°C). Под 15°C абсорбиращата способност на корените отслабва бързо, преносът на хранителни вещества в растението се забавя, от което добивите намаляват. Забавя се растежът на растението, а кореновата система няма да е така развита (по-малко разклонения и по-малко коренови власинки). Първият видим сигнал че температурата е твърде ниска, е лилавото оцветяване на листните стъбла, на главните жилки и на стъблото. Ако ниската температура се задържи прекомерно дълго, листата може и да се деформират. Предимно при ниски температури се за възпрепятства абсорбцията на азот, фосфор, магнезий, калий, желязо и манган.

Ако разликите между температурните стойности през тъмните и светлите периоди на денонощието е твърде голяма, проблемите може да започнат още след като включите осветлението. Листата се затоплят, а водата ще започне да се изпарява. Корените обаче са прекалено студени, за да абсорбират достатъчно влага. Това ще изтощи растението и то вероятно ще увехне. Опитайте се във възможно най-голяма степен да избягвате наличието на големи температурни разлики през деня и нощта (не повече от няколко градуса разлика). Поддържането на оптимална температура е предпоставка за постигане на добри резултати. За да се поддържа температурата, като евтино решение може да се използва нагревател за аквариуми с термостат.

Етикети :