Отглеждането на растения без почвени смеси има големи предимства за производителя. Най-важните ползи са високата степен на контрол, по-ефикасното потребление на вода и липсата на отпадъци (при системи от типа NFT).

Недостатъкът обаче е в това, че рециркулационните системи изискват по-сериозно управление. Това твърдение произлиза от факта, че при рециркулационните системи може бързо да настъпят промени; хранителните вещества влияят пряко върху културите и обратно. Закъснялата реакция или неправилната такава има преки и непосредствени отрицателни последствия.

Използване на рециркулационни системи

В сравнение с отглеждането на растения върху субстрати с голяма степен на буфериране с хранителни вещества и вода, като например при почвата за саксийни растения и при кокоса, рециркулационните системи изискват по-пряко наблюдение на хранителните вещества и растенията. Тъй като при системите за отглеждане на растения има малко или въобще няма буфериране с хранителни вещества, промените в хранителния разтвор влияят пряко върху растенията.

Те реагират изключително бързо на хранителния разтвор; в рамките на деня едно растение може да увехне поради липса на вода. Затова растенията и хранителните вещества трябва редовно да се наблюдават и проверяват. Разбира се, подходящите хранителни вещества са крайно необходими за постигане на добри резултати.

Следните фактори са важни, за да се гарантира наличието на подходящите хранителни вещества в рециркулационните системи:

  • Минерален състав на работния разтвор
  • Съдържание на резервоара за работния разтвор
  • Киселинност (pH) на работния разтвор
  • Сила на работния разтвор (EC)
  • Температура (на водата и въздуха)
  • Качество на водата

Резервоар за хранителни вещества

При рециркулационните системи резервоарът за работния разтвор трябва да се проверява редовно, да се пълни догоре или да се подновява съдържанието му, ако е необходимо.

Това се налага с цел да се предотврати липсата на соли или тяхното отлагане по стените му.

Честотата, с която разтворът следва да се подновява, зависи от интензивността на култивационния процес и от размера на резервоара. Резервоарът за работния разтвор трябва да съдържа минимум 5 литра на растение. Колкото повече хранителни вещества има за растенията, толкова по-малко ще са колебанията в стойностите на pH и EC.

При нормални условия хранителният разтвор трябва да се подновява на всеки 7 – 14 дни. Ако той не се поднови навреме, желаният баланс между различните хранителни елементи ще се наруши сериозно.

Най-напред ще се отложат хранителни елементи, като например калций, магнезий, сяра, натрий и хлорид. Това може да се случи, без да се въздейства върху EC! Елементите азот и фосфор ще се изчерпат първи, което може да доведе до техния недостиг. Тези признаци се забелязват върху по-големите листа, които може да пожълтеят изцяло (липса на азот), или да се появят лилави петна (липса на фосфор). Натрупването на натрий и хлор ще забави растежа.

Image
Using recirculating systems

Резервоарът за работен разтвор  трябва редовно да се пълни до първоначалното си ниво всеки ден в промеждутъка между две подновявания на разтвора. Започнете да го пълните, когато сте изчерпали от 25% до 50% от разтвора. Най-добре е да се използва разтвор, който е наполовина по-слаб от първоначалния хранителен разтвор.

При условия, в които изпаряването създава притеснения, най-добре е резервоарът да се пълни догоре с вода. Такъв е случая, когато температурата, например, е висока, а влажността – ниска. По този начин изпаряването може да става лесно, като същевременно се предотвратява покачването на нивото на EC на хранителния разтвор.

Като се има предвид фактът, че хранителният разтвор трябва да се подновява редовно, не можем да кажем, строго погледнато, че системата е затворена. Може да се използват филтри за обратна осмоза, за да се отстранят натрупванията на соли, като например натрий и хлор, което ще намали честотата на подновяване на хранителния разтвор.

Етикети :