В една рециркулационна система дренажната вода не изтича, а се използва повторно. Съществуват няколко различни вида рециркулационни системи: от типа “Техника на хранителния слой” (NFT), аеропонни, претакващи системи и капкови системи.

Първите системи от типа NFT (Техника на хранителния слой) са въведени през 70-те години на миналия век. Алън Купър разработил в Англия първата система от типа NFT. При системите от типа NFT група тръби осигуряват постоянен, бавен приток на хранителен разтвор към корените на растенията. Хранителният разтвор, който се оттича от кореновата среда, се събира в резервоар, след което се връща отново към растенията.

В последно време разсадните маси за системи от типа NFT също станаха много популярни за отглеждане на растения по този начин. Този подход се прилага на същия принцип, който бил използван при най-ранната тръбна система. За да се гарантира, че притокът на хранителния разтвор е достатъчен, самите тръби трябва да са с наклон около 1%. При конструкция, съставена от канали, скоростта на водния поток трябва да бъде около 1 литър в минута. Проверете дали кореновата маса на дъното на канала не е станала твърде гъста!

Ако това се случи, има опасност хранителният разтвор да се стича върху горния слой корени, като по този начин няма да има добър контакт между хранителния разтвор и корените, намиращи се навътре в кореновата маса. При тези обстоятелства растенията ще увехнат по-бързо и може да възникне недостиг на хранителни вещества.

Image
Recirculating systems

За да се избегне развитието на толкова плътна коренова маса, е препоръчително да се уверите, че тръбите са не по-дълги от 9m и че диаметърът им е не по-малко от 30cm.

Евентуален предстоящ недостиг на хранителни вещества в система от типа NFT може да се забележи върху растенията в края на водния поток (при най-нискозасадените растения). Това е така, защото растенията в началото и в средата на водния поток все още могат да извличат храна от хранителния разтвор. Наблюдавайки тези растения с повишено внимание, ще можете да забележите по-рано недостига на хранителни вещества и да го коригирате. Корекцията се постига, като се увеличи скоростта на водния поток и/или нивото на EC в хранителния разтвор.

Недостигът на хранителни вещества и липсата на кислород са първите най-чести проблеми, които се наблюдават при растенията в края на водния поток. От липсата на кислород корените стават кафяви, което е съпроводено от спад в приема на вода и хранителни вещества от растенията. Опасността от липса на кислород се увеличава по време на фазата на формиране на плодовете и при стресови за растенията ситуации. Използването на ензими, стимулиращи разлагането на корените, води до понижаване на броя на отмрели корени и до по-здрави растения. При нормални условия винаги ще има известно количество отмрял коренов материал в системата, но има ли достатъчно бели и здрави корени, няма причини за паника.

Аеропонни системи

Аеропонните системи, чиито произход е Израел, са въведени за първи път през 1982 г., няколко години след системите от типа NFT. При аеропонните системи се използват дюзи, които постоянно обливат корените с много фини капчици. Колкото са по-малки капчиците, толкова по-добър е контактът между хранителния разтвор и корените и по-добър е приемът на храна и вода.

Image
Recirculating systems

Като се има предвид този факт, корените практически растат във въздушна среда; те винаги имат достатъчно кислород, от което големите добиви стават реална възможност. Най-големият недостатък на аеропонните системи са относително високите първоначални инвестиционни разходи и предразположеността им към повреди. Ако оставите тънък слой вода на дъното, ще сте сигурни, че растенията няма да растат без влага, в случай че системата се повреди.

Претакващи системи

При претакващите системи растенията се поставят в съд, който чрез помпа периодично се пълни с хранителен разтвор. Субстратът попива хранителния разтвор, който след това се изпомпва навън. Чрез изпълването на съда с хранителен разтвор старият въздух се изтласква навън при изпомпването на разтвора и така в средата навлиза свеж въздух.

За да се предотврати липсата на кислород около корените, хранителната среда не трябва да се напоява с вода твърде дълго време и трябва да съдържа достатъчно въздух, когато се дренира хранителният разтвор. Друг ръководен принцип е да се уверите, че процесът на пълното запълване на съда с хранителен разтвор и изпразването му след това не бива да отнема повече от 30 минути.

Image
Recirculating systems

Препоръчителната честота на заливане с хранителен разтвор зависи от субстрата, който използвате, и от обема на корените на отделните растения. Керамзитът на CANNA задържат малко вода и трябва да се залива по-често, отколкото, например, при система с минерална вата, която задържа повече вода.

Системи за капково напояване

Поради своята опростеност системите за капково напояване са може би най-често срещаният тип хидропонни системи в световен мащаб. Помпата в резервоара за хранителни вещества се контролира от часовник. Когато часовникът включи помпата, капкообразувател започва да пуска хранителния разтвор на капки върху основата на всяко растение.

Image
Recirculating systems

Излишният хранителен разтвор се връща в резервоара с цел да се използва впоследствие повторно или за да се дренира. При тази система растенията се държат в инертен субстрат. Както при прекатващите системи, честотата на вливане на вода е различна.

Етикети :