COCO

COCO InfoPaper

COCO InfoPaperКакво още да знаем за CANNA COCO? На тази информационна страница се обяснява всичко, което искате да знаете за отглеждането на растения в кокос. Отглеждането на растения в кокос е най-популярният метод както за професионални производители, така и за любители.

Coco – обща информация

Coco – обща информация

Кокосовият торф е отпадъчният материал, който остава след изваждането на кокосовите фибри от най-външната обвивка (bolster) на кокосовия орех. Трябваше да изминат 10 века, за да се превърне този материал в хранителната среда на бъдещето. Първото описание на процеса на обработване на кокоса датира от XI век и е документирано от арабски търговци.

Използване на CANNA COCO

Използване на CANNA COCO

Поради високата цена на хранителните вещества и сложността на усъвършенстваните хидропонни системи, все повече и повече производители се насочват към CANNA COCO за личните си нужди.

Качество с марка COCO

Качество с марка COCO

През 1998 г. популярността на кокоса се покачи неимоверно много, което доведе до недостиг на суровината за него. Тъй като водещите производители на почвени смеси и субстрати не можеха повече да игнорират продукта, те започнаха да използват суровини от нови източници, без да обръщат внимание на въпросите, свързани с качеството. Това доведе до огромно количество увредени култури, особено във Франция и Нидерландия.

COCO & COGr – субстрат и хранителни вещества

COCO & COGr – субстрат и хранителни вещества

Поради това, че CANNA COCO е 100% биологичен продукт, той има относително висока катионообменна способност (CEC). Това означава, че субстратът има способността силно да задържа и запазва някои хранителни вещества, като кара тези хранителни вещества да се доставят в специална форма, която остава на разположение на растенията.