Предимствата на CANNA HYDRO

CANNA HYDRO е най-добрата хранителна добавка за отглеждане на растения върху инертни субстрати, като например минералната вата. Тя се използва специално в системи със 'стандартно оттичане'; това са системи, при които водата се оттича навън или т.нар. “отворени хидропонни системи”.

Ако отглеждате растения върху системи със стандартно оттичане, ще ви е нужен тор, който да подхожда идеално на изискванията на този специален метод на отглеждане. Субстратите, използвани в системите със стандартно оттичане, са предимно инертни (което означава, че те не добавят и не отнемат хранителни елементи от хранителния разтвор). Затова всички хранителни вещества трябва да се намират в хранителния разтвор. Излишъкът на хранителни елементи може да доведе до увреждане на растенията, но и за околната среда, където те ще се отделят. В CANNA HYDRO има балансирано количество от всички хранителни елементи, от които се нуждаят растенията.

Предимствата на CANNA HYDRO

  • С помощта на CANNA HYDRO можете да отглеждате растения с голяма прецизност. Производителите имат оптимален контрол върху това какви хранителни вещества да дадат на растенията си. Тази задача изисква по-добро ноу-хау, отколкото например при отглеждането на растения върху почва, но могат да се получат по-високи добиви поради факта, че абсорбцията на хранителни вещества може да се организира по-добре. По подобен начин могат да се направят незабавни корекции, когато се установи, че нещо е на път да се обърка.
  • В хранителната добавка HYDRO няма никакви баластни вещества, защото това ще има мигновен отрицателен ефект върху развитието на растенията.
  • CANNA HYDRO се предлага в два варианта – за твърда и мека вода. Трябва да се прави това разграничение, за да може снабдяването с хранителни вещества да се извърши колкото е възможно по-точно и по-пълно. Наред с другото, качеството на водата оказва въздействие върху наличието и снабдяването с хранителни вещества. Например в твърдата вода има повече разтворени хранителни вещества, отколкото в меката вода (напр. магнезий и калций), а за да се регулира pH, са необходими повече киселини. Това на свой ред оказва влияние върху наличието на другите хранителни елементи.

Варианти на продукта за твърда и мека вода

Даден тор не само трябва да е специално предназначен за системи със стандартно оттичане, но то също така трябва да съответства на вида вода, която имате. Поради това CANNA разработи варианти за твърда и мека вода на линията хранителни продукти HYDRO. Това е гаранция, че до кореновата система на растенията ще достига точното количество хранителни вещества и че възможно по-малко хранителни вещества ще се оттекат в дренажната вода. Крайният продукт е здравословен за потребителя и полезен за околната среда.

Защо се наричат “торове А&B”?

Двата вида торове CANNA Hydro (CANNA Hydro Vega за фазата на растеж и CANNA Hydro Flores за фазата на цъфтеж) се състоят от две части – A и B. Имаме причина да ги разделим на две части. Оказва се, че ако някои от елементите в част А и част В се поставят заедно по едно и също време, те образуват неразтворима утайка. Ето защо би трябвало първо да добавите компонента А и след това – компонента В.