Торовете от гамата продукти CANNA HYDRO се предлагат в два варианта: за твърда вода и за мека вода. В случай че твърдостта на водата ви е 6 dH или повече, използвайте варианта за твърда вода. В случай че твърдостта на водата ви е по-ниска от 6 dH, то тогава е препоръчително да използвате варианта за мека вода.

Твърда или мека вода?

Image
Using run-to-waste systems with inert substrates

Местното водоснабдително дружество ще може да ви каже точната стойност на твърдостта на чешмяната ви вода. В някои райони качеството на водата варира постоянно. Затова, ако живеете в такъв район, би било разумно да си закупите свой собствен уред за тестване на водата. По този начин ще се подсигурите, че винаги ще започвате отглеждането с възможно най-добрите материали, за да имате дори по-добър шанс да постигнете първокласни резултати с минимално количество отпадъчни хранителни вещества! Този прецизен баланс на хранителни вещества гарантира също така, че количеството на хранителните вещества, които ще се загубят, оттичайки се в околната среда, ще е възможно най-нищожно. Както виждате, има предимства и за двете страни: здрав продукт за производителя и потребителя и минимално натоварване на околната среда.

Накисване на минералната вата преди употреба

Преди да поставите растенията в  минерална вата, трябва да се уверите, че тя е изцяло мокра. Този процес е известен като “предварително накисване”. Накисването на минералната вата преди употреба се извършва поради две причини: първо, за да се оптимизира капилярното действие на минералната вата. Ако в слаба има сухи места, те ще останат сухи и при отглеждането, и слаба няма никога да достигне теоретичната си максимална способност да задържа вода. Следователно растенията няма да могат да абсорбират достатъчно вода и хранителни вещества. Гюдерията е устроена на същия принцип: когато е напълно суха, е трудно да се намокри добре, но веднъж след като леко се намокри, вече може да абсорбира много повече вода. Неправилното накисване или в по-лошия случай – липса на предварително накисване, може да има разрушителни последствия: то може дори да означава, че много от резниците ви ще загинат през първите няколко дни.

Второ, минералната вата си остава инертна хранителна среда. Те не съдържа нищо, което да осигури радушен прием на ценните ви резници. Под “радушен прием” имаме предвид кореновата среда със стойности на EC около 1,3 и на pH 5,6. Ако минералната вата се накисне в обикновена чешмяна вода, в зависимост от водоснабдяването стойностите на EC и pH ще бъдат съответно около 0,5 и 7,5, което не може да се нарече идеално начало за растенията ви!

Препоръчваме ви да накиснете блокчета за разсад няколко дни преди да накиснете плочите; корените на растенията трябва да са прорасли през блокчетата, преди да започнете работа с плочите. Както виждате, плочите се използват единствено когато корените на всички растения са се развили достатъчно добре.

Първоначалните стойности на накисване на блокчетата и плочите са еднакви: EC – около 1,3, а pH – около 5,6. В този пример отправна точка е чешмяната вода със стойност на EC около 0,5, а стойността на pH – около 7,3. Тези стойности могат да се определят с уреди за измерване на pH и EC, които са задължителни аксесоари за производителите, отглеждащи растения върху минерална вата. За предварителното накисване ще трябва да направите воден разтвор със стойност на EC от 1,3 и с ниска pH - регулирайте pH на разтвора за накисване на 5,1.
ЗАБЕЛЕЖКА: Само веднъж ще се наложи да регулирате pH драстично!

След това направете дупка в найлоновата обвивка на слаба от минерална вата – достатъчно голяма, за да промушите през нея градински маркуч. Прикрепете градинския маркуч към потопяема помпа и напълнете плочата от минерална вата поне с 10 литра от този разтвор. Оставете разтвора да престои в плочата минимум 12 часа, за предпочитане от 24 до 48 часа.

EC е фиксирана, но поради ефекта на водата върху минералната вата отначало стойността на рH ще падне до около 6,2, но по-късно ще се установи на 5,8. Минералната вата има продължително активно въздействие върху стойността на pH и затова е важно тя редовно да се проверява. След като плочата се била накисната в продължение най-много на 48 часа, е време да направите прорез в пластмасовата обвивка, за да се изтече излишната вода. Направете прорези на дъното на плочата и в най-ниската точка на контейнера за отглеждане на растения.

Постоянна промяна на pH в плочата

Image
Using run-to-waste systems with inert substrates

Преди да приготвите резервоар с хранителен разтвор, винаги проверявайте стойностите на EC и pH на слабовете. Може да го сторите много лесно, като от плочата изтеглите малко хранителен разтвор с помощта на мерителна спринцовка. Стойностите на pH в плочата ще се променят постоянно и затова трябва редовно да я проверявате и да предприемете корективни мерки, ако е необходимо. Препоръчваме да поддържате pH в резервоара за хранителни вещества между 5,2 и 6,2.

ССлед като правилно смесите хранителните вещества в резервоара, можете да започнете да подхранвате растенията си. Полейте слаба обилно с вода по такъв начин, че около 20% от нея да се оттече отдолу – през прорезите, които сте направили преди това. Редовно проверявайте дали от контейнера за отглеждане на растения се дренира достатъчно вода. Ако това не е така, увеличете количеството на подаваната вода.

Какъв  разтвор да използвате на този етап? В началната фаза, когато резниците са все още в блокчетата за разсад, CANNA разработи продукта CANNA Start, който да се използва в комбинация с CANNA RHIZOTONIC. Те представляват идеална основа за работа със семена и резници.

Още щом растенията се поставят върху плочата или върху друга хранителна среда, ви препоръчваме да използвате продукт от серията Vega за този метод на отглеждане, в конкретния случай – CANNA Hydro Vega.

Image
Using run-to-waste systems with inert substrates

Поливане и хранене на растенията: фертигационни системи

Фертигационните системи са системи, при които растенията се напояват с поливна вода, съдържаща необходимите хранителни вещества. Думата “фертигация” произлиза от “иригация” (напояване) и “фертилизация” (торене), тоест едновременното даване на вода и торове на растенията. Напоителните системи не са новост; намираме техни описания в ръкописи от древността. Но практиката да се добавят минерални торове във водата за напояване датира от около двеста години. Съществуват много различни начини за фертигация на растенията. Най-разпространеният метод е чрез слабове от минерална вата посредством капкообразуватели, използвани в системите със стандартно оттичане.

Фертигация посредством капкообразуватели

Image
Using run-to-waste systems with inert substrates

Понякога едно растение изглежда зле в сравнение с останалите. Причините за това може да са много, но в повечето случаи проблемът е свързан с един от капкообразувателите, който освобождава много различно количество разтвор, отколкото другите капкообразуватели.

В резултат на това растението получава или твърде много, или твърде малко вода, а количеството хранителни вещества също варира. Затова е препоръчително да проверявате редовно дали няма задръстени капкообразуватели, които да преглеждате внимателно всеки път, когато започнете да отглеждате нова култура.

Добро решение е да поставите всеки капкообразувател в гърлото на празна бутилка и да включите системата. След малко проверете дали всички бутилки съдържат сходно  количество течност. Във всеки случай препоръчваме да се почистват капкообразувателите след всяка култура. С какво да почиствате капкообразувателите? Това ще зависи от вида на материалите, от който са изработени. Един от лесните начини да почиствате капкообразувателите е към 10 литра вода да добавите около 250 мл CANNA pH- Grow и да ги изплакнете с този разтвор.

Утайките в капкообразувателите по време на отглеждането може да се избегнат най-вече като добавите CANNA D-block към работния разтвор. Също така е важно да предотвратите развитието на водорасли в резервоара. Водораслите също ще задръстят капкообразувателите. Може да предотвратите развитието на водорасли, като елиминирате наличието на светлина в резервоара и за целта го покриете с капак.

Капкообразувателите с капилярен ефект са най-неточните от всички капкообразуватели; растенията рядко получават еднакво количество вода. Идеално решение на този проблем е да се използват капкообразуватели, които освобождават водата под определено налягане: компенсиращи налягането капкообразуватели и саморегулиращи се капкообразуватели. При този вид система всички капкообразуватели започват да поливат по едно и също време и растенията получават еднакво количество вода. Друго предимство е, че система с компенсиращи налягането капкообразуватели не е необходимо да бъде кръгова. Линейните системи също дават добри резултати. Това са най-съвременните капкообразуватели, предлагани на пазара.

Освен капкообразувателите с капилярен ефект и компенсиращите налягането капкообразуватели се предлагат и капкообразуватели с лабиринтна структура. По отношение на прецизността на освободеното количество вода, капкообразувателите с лабиринтна структура заемат междинна позиция между капкообразувателите с капилярен ефект и компенсиращите налягането капкообразуватели. По подобие на компенсиращите налягането капкообразуватели, при капкообразувателите с лабиринтна структура също има по-малка вероятност от задръстване в сравнение с капкообразувателите с капилярен ефект.

Смесване на хранителни вещества в хидросреда

Наполовина свършената работа се крие в подготовката. Уверете се, че разполагате с всичко необходимо, и то на удобно място, преди да започнете да пълните резервоара с хранителни вещества. Проверете дали имате подходящите торове: Vega или Flores, Hard (за твърда вода) или Soft (за мека вода), както и компонентите A и B.

  1. Напълнете почистения резервоар за хранителни вещества с чешмяна вода, за предпочитане с температура около 20 – 22ºC. Това може да сторите, като в резервоара пуснете топла вода или поставите нагревател, например за аквариум.
  2. После, в зависимост от стойността на EC на водата, добавете CANNA Hydro A и старателно разбъркайте хранителния разтвор.
  3. Сега измерете точно същото количество от CANNA Hydro B и отново разбъркайте старателно.
    • С измервателния уред за EC проверете дали разтворът съдържа достатъчно количество соли. Ако EC е твърде ниска, добавете още хранителни вещества. Ако EC е твърде висока, добавете още вода. Направете го внимателно и прецизно.
    • Когато го правите за първи път, обърнете внимание какви количества се използват: равни части от А и В, разтворени в чешмяна вода. Това ще е добра отправна точка за следващия път!
  4. После проверете pH, като използвате pH-метър. Стойността на pH трябва да бъде между 5,5 и 5,8. Ако е необходимо, може да увеличите pH с помощта на CANNA pH+ или CANNA pH+ Pro или да намалите pH с CANNA pH- Grow или CANNA pH- Bloom. Тези добавки са концентрирани, така че се опитайте да получите правилната стойност на pH от първия път. Няколкократното повишаване или понижаване на стойността на pH оказва вредно влияние върху качеството на работния разтвор!

  5. Накрая ви препоръчваме да оставите току-що приготвения разтвор в резервоара за хранителни вещества да отлежи, преди да започнете да го давате на растенията. Тази пауза позволява на всички хранителни вещества да се разтворят равномерно и да се стабилизират.

Колкото повече израстват растенията, толкова повече хранителни вещества абсорбират и така се развиват по-бързо. Затова с израстването на растенията е добра идея да увеличите количеството хранителни вещества във водата. В указанията за отглеждане по-долу се посочва какво количество хранителни вещества и в коя фаза на отглеждането да давате на растенията. Запомнете, че тези стойности са само ориентировъчни. След като натрупате по-голям опит като производител, може да започнете да експериментирате, за да увеличите максимално добивите си.

Етикети :