Добавки CANNA

Нашите добавки представляват продукти, които се използват заедно с основното хранително вещество. Добавките подобряват здравето на растенията и добива. Ще ги намерите в класическата двойна бутилка CANNA. Добавките включват RHIZOTONIC, CANNAZYM, CANNABOOST и CANNA PK 13/14.

Указания за отглеждане

Съвет RHIZOTONIC

Листното подхранване с RHIZOTONIC е изключително ефикасно, когато то се извършва във времевия диапазон около изключването на осветлението при отглеждане на растения на закрито или точно преди изгрева на слънцето при отглеждане на открито.