Добавки CANNA

Нашите добавки представляват продукти, които се използват заедно с основното хранително вещество. Добавките подобряват здравето на растенията и добива. Ще ги намерите в класическата двойна бутилка CANNA. Добавките включват RHIZOTONIC, CANNAZYM, CANNABOOST и CANNA PK 13/14.

Указания за отглеждане

Съвет PK 13/14

Предотвратете натрупването на фосфор и калий, като използвате PK 13/14 в продължение на не повече от една седмица.