Добавки CANNA

Нашите добавки представляват продукти, които се използват заедно с основното хранително вещество. Добавките подобряват здравето на растенията и добива. Ще ги намерите в класическата двойна бутилка CANNA. Добавките включват RHIZOTONIC, CANNAZYM, CANNABOOST и CANNA PK 13/14.

Указания за отглеждане

Съвет CANNAZYM

Никога не разреждайте по-голямо количество CANNAZYM, отколкото ще използвате в рамките на 10 дни.