CANNA Hydro Flores

CANNA Hydro Flores е пълноценен тор за професионално отглеждане на растения, предназначен за фазата на цъфтеж. Той е специално разработен за отглеждане в инертни системи със стандартно оттичане.

Предимствата на CANNA Hydro Flores

  • Hydro Flores се предлага на растението по директен път и се състои от правилния състав от хранителни вещества, което е изключително важно по време на фазата на цъфтеж.
  • При Hydro Flores е взет под внимание фактът, че например е необходимо по-малко количество азот, но че има завишена нужда от калий и фосфор.
  • Освен това уникалната формула на Hydro Flores е богата на хелатирани микроелементи, които се предоставят на растението по пряко абсорбиращ път. Крайният резултат е наличие на буен цъфтеж.
CANNA Hydro Flores