Защо да избера BIOCANNA?

Торовете BIOCANNA са 100% биологични и са разработени специално за отглеждане на растения върху почва. Продуктите, отглеждани с помощта на торове BIOCANNA, се наричат “биологични”, при условие че това се извършва по биологично съобразен начин и в съответствие с международните разпоредби. CANNA се грижи за производствения процес, като се започне от суровините и се стигне до крайния продукт, за да гарантира най-добрите резултати на клиентите си.

Хранителните вещества BIOCANNA са на растителна основа и не съдържат остатъчни продукти с животински произход. Основното предимство е, че съставът на този продукт е много по-добре приспособим към нуждите на растенията. Другото предимство е, че продуктът не може да съдържа патогенни организми с животински произход, като вирусите на инфлуенца (например птичия грип), които може да са опасни за човешкото здраве.

Качеството се доказва само!

История на земеделието

Земеделието е възникнало преди 12 000 години в края на последната ледникова епоха. Постепенно затоплящият се климат позволил на хората да започнат сами да отглеждат култури и да усядат на едно място за по-дълъг период от време. Това им дало възможност най-накрая да променят несигурния си начин на живот, който водели, като ловували и събирали храна, което довело до създаване на първите цивилизации (в Сирия, Мексико и Китай). Очевидно хората са осъзнавали, че едно растение израства по-добре, когато в почвата се добавят различни торове, но защо това било така, не било ясно. По онова време хората не знаели нищо за хранителните елементи.

През 1838 г. чрез експериментални научни изследвания Юстус фон Либих доказал връзката между хранителните елементи и растежа на растенията. С течение на времето това довело до въвеждането на торовете, което било истинска революция в областта на земеделието. Използването и работата с химичните елементи азот, фосфор и калий (NPK) се прилагало с променлив успех. Азотът (N) се добивал от каменовъгления катран. Фосфорът (Р) можел да се добива от кости. Калият (К) се извличал като суровина в мините в Чили и Индия.

В днешно време всеки знае, че N, P и K са основните елементи, използвани за торене в земеделието.

Какво е “биологично земеделие”?

Откриването на торовете допринесло в значителна степен за благосъстоянието на хората. За съжаление, съвременното земеделие има и недостатъци, като например влошаването на качеството на почвата и околната среда. Този факт довел до недоволство сред хората, което на свой ред довело до въвеждане на нови тенденции в земеделието през изминалия век, а именно биологичното и биодинамичното земеделие.

Целта на биологичното земеделие е да се произвежда по устойчив начин и в хармония с природата. За да се реализира и поддържа тази цел, биологичното земеделие се основава на три основни принципа:

  1. Да не се използват химически пестициди
  2. Да не се използват химически торове
  3. Да се стремим към голямо биологично разнообразие

Чрез прилагането на тези правила се създава околна среда на естествения растеж, която притежава добра структура и богата микрофлора.

Тези принципи се прилагат и при използването на продуктите BIOCANNA. За жалост, много често те не се прилагат при т.нар. “биологични продукти”. Тези продукти нерядко са само частично биологични, докато продуктите BIOCANNA са 100% биологични.

Биологично отглеждане

Торовете с растителен или животински произход често се наричат “органични торове”. Предимството на органичните торове пред изкуствените торове се състои в това, че те внасят биологичен материал в почвата, което води до подобряване на почвената структура. Това носи ползи за околната среда, защото минералите се отмиват в по-малка степен и се подобрява водозадържането. Една здрава почва, съдържаща свързани минерали с мигновена усвоимост, изисква много внимание в биологичното земеделие и е непосредствено свързана с трите принципа, на които се основава биологичното земеделие.

Органичните торове обаче може също така да съдържат вещества с животински произход – нещо, което съвестният производител на биологични продукти предпочита да избегне. Хранителните вещества BIOCANNA са на растителна основа и не съдържат остатъчни продукти с животински произход. Основното предимство е, че съставът на този продукт е много по-добре приспособим към нуждите на растенията. Другото предимство е, че продуктът не може да съдържа патогенни организми с животински произход, като вирусите на инфлуенца (например птичия грип), които може да са опасни за човешкото здраве.