BIOCANNA Bio Flores

Продуктът Bio Flores е разработен за фазата на цъфтеж на растенията.
BIOCANNA Bio Flores

Указания за употреба

  • Разклатете добре преди употреба
  • Разтворете приблизително 40ml концентрат в 10 литра вода (1:250)
  • В зависимост от саксията и размера на растението захранвайте 1 – 3 пъти седмично, когато използвате плодородна почва
  • Не е нужно да се увеличава киселинността на разтвора с разредено хранително вещество
  • Използвайте смесения разтвор в рамките на 24 часа
  • Подхранвайте посредством капково напояване: за да се избегне запушване, винаги промивайте маркучите с вода

Указания за съхранение и опазване на здравето и безопасността

  • BIOCANNA разработи специално BIOCANNA Bio Vega за фазата на цъфтеж на растенията
  • Да се съхранява в добре затворен съд на тъмно и на устойчиво на студ място
  • Да се съхранява на недостъпно за деца място

Законоустановени гаранции / Гаранции

Сертифициран за употреба в биологичното земеделие. Опаковката е произведена от полиетилен (без PVC и кадмий) – лесно биоразградима и рециклируема пластмаса.