Сертифициране на BIOCANNA

Институтът за изследване на органични материали (OMRI) е нестопанска организация, която специализира в изследването на вещества, използвани в производството, преработването и третирането на биологични продукти. OMRI има широко представителство сред промишлените сегменти, като нейните членове произлизат от сертифициращи органи, земеделски производители, доставчици, преработватели, складови оператори, потребителски организации, сдружения за хуманно отношение към животните и екологични групи.

Изследването на веществата се провежда като прозрачно, извършвано от трета страна изследване на продукти, които са предназначени за употреба в сертифицирано биологично производство, както и в неговата обработка и преработка.

Печатът OMRI-listed® е гаранция, че даден продукт е подходящ за сертифицирано биологично производство, преработка и обработка.