HYDRO

HYDRO InfoPaper

HYDRO InfoPaperКакво още да знаем за CANNA HYDRO? На тази информационна страница се обяснява всичко, което искате да знаете за отглеждането на растения в системи със стандартно оттичане.

Обща информация за инертните субстрати

Обща информация за инертните субстрати

Терминът “отглеждане върху субстрати” често се използва неправилно. “Субстрат” е синоним на всичко, във или дори върху което едно растение може да расте. Затова субстратът, тоест хранителната среда, има за цел да държи растението на едно място. Примерни субстрати са саксийната почва, кокосът и минералната вата.

Минерална вата и други видове субстрати

Минерална вата и други видове субстрати

Торовете CANNA HYDRO са формулирани специално да дават възможно най-добрите резултати, когато се използва в комбинация с инертен субстрат. От всички инертни субстрати минералната вата се използва най-често. Тя е широко използвана в холандското градинарство, защото от всички инертни субстрати минералната вата гарантира бързото развитие на добра коренова система, а освен това с нея се работи лесно и притежава добри механичнисвойства. Растенията, отглеждани върху минерална вата, остават изправени, без да имат нужда от допълнителна подкрепа.

Използване на системи със стандартно оттичане с инертни субстрати

Използване на системи със стандартно оттичане с инертни субстрати

Торовете от гамата продукти CANNA HYDRO се предлагат в два варианта: за твърда вода и за мека вода. В случай че твърдостта на водата ви е 6 dH или повече, използвайте варианта за твърда вода. В случай че твърдостта на водата ви е по-ниска от 6 dH, то тогава е препоръчително да използвате варианта за мека вода.

Торове CANNA HYDRO

Торове CANNA HYDRO

Разбира се, има много причини да изберете продуктите на CANNA. Голямата репутация на CANNA е изградена вследствие на нейните усилия да бъде неизменно водеща компания по отношение на новите разработки в своята област. Да не забравяме, че торовете на CANNA са най-използваните в световен мащаб!