Производствен процес на BIOCANNA

Торовете BIOCANNA се произвеждат в съответствие със сложен процес. Важна стъпка в този процес е ферментацията. Ферментацията представлява разграждането на сложни вещества посредством микроорганизми. Наред с другото, ферментацията се използва в производството на вино и бира.

След продължителни научни изследвания на микроорганизмите и растителните суровини отдел “Научни изследвания” на CANNA успя да разработи ферментационен процес, който е 100% контролиран. Това дава възможност да се получи устойчив продукт с подходящия минерален състав и органични компоненти. Веществата в продуктите BIOCANNA са с мигновена усвоимост и стимулират метаболизма и устойчивостта на растенията. Освен това те подобряват качеството на почвата и биологичното разнообразие.

Благодарение на уникалния ферментационен процес, продуктите BIOCANNA са богати на биоактивни вещества, като например органични киселини и олигозахариди.

BIOCANNA превръща течните биологични торове в реалност.