AQUA

Aqua InfoPaper

AQUA InfoPaperКакво още да знаем за CANNA AQUA? На тази информационна страница се обяснява всичко, което искате да знаете за отглеждането на растения в рециркулационни системи.

Накратко казано, “Хидропоника”

Накратко казано, “Хидропоника”

Хидропонните системи за отглеждане на растения са изключително популярни и вероятно популярността им ще нараства още. Те са подходящи за отглеждане на растения и в малки, и в големи мащаби.

Рециркулационни системи

Рециркулационни системи

В една рециркулационна система дренажната вода не изтича, а се използва повторно. Съществуват няколко различни вида рециркулационни системи: от типа “Техника на хранителния слой” (NFT), аеропонни, претакващи системи и капкови системи.

Използване на рециркулационни системи

Използване на рециркулационни системи

Отглеждането на растения без почвени смеси има големи предимства за производителя. Най-важните ползи са високата степен на контрол, по-ефикасното потребление на вода и липсата на отпадъци (при системи от типа NFT).

Всичко за EC и AQUA при използване на AQUA

Всичко за EC и AQUA при използване на AQUA

При рециркулационните системи стойността на pH може да варира повече, отколкото при системите със стандартно оттичане. Същото важи и за стойността на електропроводимостта (EC). Затова е важно да се проверяват нивата на EC и pH. Но... хранителните вещества тип AQUA са балансирани по такъв начин, че не ви се налага да коригирате pH.

Отглеждане на растения в рециркулационни системи

Отглеждане на растения в рециркулационни системи

Има няколко неща, които трябва да вземете предвид, когато отглеждате растения върху рециркулационна система. Нуждаете се от вода с добро качество, подходящ състав от хранителни вещества и подходяща температура в помещението.

AQUA – субстрат, хранителни вещества и добавки

AQUA – субстрат, торове и добавки

Не всеки субстрат може да се използва, ако отглеждате растения върху рециркулационна система. Освен това необходимостта от специални хранителни вещества при този метод на отглеждане не е безпричинна.